ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М'ЯСА СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

  • Г. О. БІРТА
  • Ю. Г. БУРГУ
  • А. С. ТКАЧЕНКО
  • З. Я. КОТОВА
Ключові слова: генотип, велика біла порода, червона білопояса порода, м’язова тканина, шпиг, відгодівля, оплата корму

Анотація

Відгодівля та м'ясна продуктивність тварин обумовлюється їх генотипом та зовнішнім середовищем. Під впливом спадкових якостей та умов середовища розвиток тварин проходить неоднаково. Він значною мірою залежить від інтенсивності обміну речовин у організмі. У вплив генетичних і паратипових чинників на окремі господарсько-корисні ознаки простежується чітка закономірність, яка виражається в наступному: чим більша сила впливу паратипових факторів, тим вищий рівень взаємодії генотипу і середовища. Метою роботи було порівняльне вивчення якісних показників м'яса свиней різних напрямів продуктивності. Результати проведених досліджень гістологічних показників найдовшого м’яза спини свиней різного напряму продуктивності свідчать про принципову схожість їх будови. Відмінності зводяться до різного співвідношення між сполучнотканинним компонентом м'яза, жировою тканиною і м'язовими волокнами. Результати досліджень по вивченню показників якості м'яса свиней різних порід дозволяють стверджувати, що якість свинини залежить від цілого ряду факторів. М'ясність та якість свинини є породними, спадково обумовленими ознаками, які можуть бути покращені методами селекції.

Посилання

1. Баранова Г. С., М'ясо-сальна продуктивність і фізико-хімічні властивості м'яса свиней різних генотипів. Вiсник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 2 С. 169-173.
2. Модель оптимізації виробництва якісної свинини в сучасних умовах товарного свинарства / І. Б. Баньковська, В. М. Волощук, Л. І. Подобєд, С. Ю. Смислов. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2016. Вип. 250. С. 114-124
3. Бірта Г. О. Морфологічний склад туш помісних свиней. Вiсник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 4. С. 72-74.
4. Бордун О. М. Відгодівельні та м'ясні ознаки свиней різних генотипів при їх чистопородному розведенні та схрещуванні. Вісник Сумського національного університету: Тваринництво. 2007. № 3. С. 7–9.
5. Ващенко О.В. Ефективність використання свиней зарубіжної селекції у схрещуванні з вітчизняними породами і типами. автореф. дис. канд. с.-г. наук: 06.02.01 – розведення та селекція тварин. с. Чубинське, Київської обл, 2021. 22 с.
6. Новгородська Н.В. Технологічні особливості свинини з вадами PSE и DFD. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2016, т 18, № 2 (67) С. 143-145.
7. Онищенко А. Фізико-хімічний склад м'яса у свиней різних генотипів. Тваринництво України. 2006. № 7. С. 17–19.
8. Панкєєв С.П., Ушаков М.О. Продуктивні ознаки свиней зарубіжних генотипів в умовах свинарського підприємства ТОВ «АФ «Воронцовське». Таврійський науковий вісник. 2019. № 109. Том 2. С. 89-95.
9. Heyer A. Performance, carcass and meat quality in pigs еnfluence of rearing system, breed and feeding: doctoral thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. 2004. 54 p.
10. Морфологічний склад та м’ясо-сальні якості туш свиней / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока, Є. В. Хмельницька, З. П. Рачинська. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. 2020. Вип. 4. С. 27-32.
Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2023-07-30
Як цитувати
БІРТА, Г. О., БУРГУ, Ю. Г., ТКАЧЕНКО, А. С., & КОТОВА, З. Я. (2023). ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки», (1), 30-33. https://doi.org/10.37734/2518-7171-2023-1-5
Розділ
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають