Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» – це технічний науково-практичний збірник, заснований у 2000 році Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІКВ № 17164-5934ПР від 12.10.2010 року.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3)

ISSN друкованої версії журналу2518-7171

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»

Index Copernicus: Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series "Technical Sciences"

Галузь науки: технічні.

Спеціальності: 181 – Харчові технології; 182 – Технології легкої промисловості; 183 – Технології захисту навколишнього середовища.

Тематичні розділи журналу: 

  • Інноваційні технології харчових виробництв;
  • Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв і торгівлі;
  • Технологічне обладнання харчових виробництв;
  • Інноваційні процеси харчових виробництв;
  • Теорія та практика товарознавства харчових продуктів;
  • Якість і безпека промислових товарів, стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю;
  • Якість продукції готельно-ресторанного господарства;
  • Інженерно-технічне забезпечення готельно-ресторанного господарства.

Статті публікуються українською, англійською та німецькою мовами.

У збірнику «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних наук.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Рукописи статей попередньо рецензуються провідними спеціалістами відповідної галузі.