Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Ткаченко Аліна Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент, директорка Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
E-mail: tkachenko.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5521-3327
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192820711
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/1473040

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Баркуте-Норкунієнте Вайда, PhD, асоційований професор, декан факультету бізнесу та технологій, Утенівська колегія «Університет прикладних наук» (Литовська Республіка)
E-mail: barkute.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2952-4804
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54947291100
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/43924870,
https://app.webofknowledge.com/author/record/12698040

Горобей Марина Сергіївна, кандидат технічних наук, директор Центру діджиталізації освітньої та наукової діяльності, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
E-mail: gorobei.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9440-6807
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/42570647

Губа Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
E-mail: huba.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1008-6023
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210750430

Ємченко Ірина Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри митного та технічного регулювання, Львівський торговельно-економічний університет
E-mail: yemchenko.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3514-7064
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504499876
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41682345

Лебеденко Тетяна Євгенівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Одеська національна академія харчових технологій
E-mail: lebedenko.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8385-4674
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208533514
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29521620

Радуловіч Джована, PhD, асоційований професор, керівник школи машинобудування та проектування, Університет Портсмуту (Великобританія)
E-mail: radulovich.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9378-7214
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55266684200
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/2364397

Скрипник В’ячеслав Олександрович, доктор технічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
E-mail: skrypnyk.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8883-7398
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195528986
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/34793364

Сукманов Валерій Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв, професор кафедри харчових технології, Полтавський державний аграрний університет
E-mail: sukmanov.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1248-4068
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190977828
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/24031519,
https://app.webofknowledge.com/author/record/35473268

Ткачук Валентина Віталіївна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету митної справи, матеріалів та технологій, Луцький національний технічний університет
E-mail: tkachuk.tech@puet.poltava.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5793-5227
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55555980000
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/35200392

Хомич Галина Панасівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій харчових виробництв та ресторанного господарства, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
E-mail: khomych.tech@puet.poltava.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7227-8819
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190437835
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/29525798