ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ КРУП

  • А. С. ТКАЧЕНКО
  • Л. М. ГУБА
  • А. І. МОТОРНА
Ключові слова: крупи, вологість, металомагнітні домішки, шкідники, маркування

Анотація

У статті досліджено сучасний асортимент круп. Найбільшими виробниками круп в Україні є «Cereal Planet Ukraine», «Терра», «HD-груп», «ГалаФудз», «Сто пудів», «Хуторок». Об’єктом дослідження показників якості та безпечності вибрані крупи ТМ «Гадячанка». Для дослідження використовувалися класичні методи: вологість визначали висушуванням до постійної маси; визначення металомагнітних домішок здійснювали методом їх відділення магнітом вручну і подальшому зважуванні та вимірюванні їх частинок; дослідження забрудненості шкідниками проводили за допомогою просіювання через сито; вивчення наявності токсичних металів відбувалося з використанням атомно-абсорбційного спектрофотометра. Маркування продукції визначали на відповідність вітчизняному законодавству. Подальші дослідження планується присвятити науковим підходам до розроблення системи НАССР для виробництва круп.

Посилання

1. Ринок круп’яних культур у 2020 році: аналітика та прогнози / Економічний гектар. URL: http://agrobusiness. com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/17395-rynok-krupianykh-kultur-u-2020-rotsi-analityka-ta-prohnozy. html (дата звернення: 10.01.2022).
2. Лавринчук О.В. Перспективи розвитку ринку зерна України. Облік і фінанси АПК : освітній портал. 2011. № 3. С. 144–152.
3. Пенькова О. Тенденції та перспективи розвитку ринку круп’яних виробів в України / О. Пенькова, А. Харенко, Ю. Цимбалюк. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2020. № 1, С. 38–44.
4. Аналіз ринку круп України 2020. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-krupukrainy- 2020-god (дата звернення: 10.01.2022).
5. Калашник О.В. Якість крупи гречаної, імпортованої в України / О.В. Калашник, С.Е. Мороз, О.В. Бараболя та ін. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2019. (2), C. 28–38. URL: https://doi.org/10.31210/ visnyk2019.02.03.
6. Виробникам круп в Україні варто переорієнтовуватися на експорт. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/ virobnikam-krup-v-ukraini-varto-pereorientovuvatisa-na-eksport-eksperti (дата звернення: 10.01.2022).
7. Averchev. O. Analysis of economic aspects of buckwheat, panicum and rice growing and production in central and Eastern Europe and Ukraine / O. Averchev, H. Fesenko. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 5. Р. 213–221.
8. Gwirtz J.A. Processing maize flour and corn meal food products / Gwirtz J.A., Garcia Casal M.N. Annals of the New York Academy of Sciences. 2014. Vol. 1312, No. 1. P. 66–75.
9. Suri D. Effects of Different Processing Methods on the Micronutrient and Phytochemical Contents of Maize / D. Suri, J., Tanumihardjo. From A to Z. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2016. Vol. 15, No. 5. P. 912–926. URL: https://doi.org/10.1111/1541.
10. Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів : Закон України від 06.12.2018 № 2639-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text (дата звернення: 10.01.2022).
11. Willer H. & Lernoud J. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends. FiBL&IFOAM – Organic International. Germany: Medienhaus Plump. 2018.
Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2022-02-18
Як цитувати
ТКАЧЕНКО, А. С., ГУБА, Л. М., & МОТОРНА, А. І. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ КРУП. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки», (1), 60-66. https://doi.org/10.37734/2518-7171-2021-1-10
Розділ
ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ Т

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають