№ 1 (2021): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки». Полтава: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2021. № 1. 68 с. 
Засновник: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ухвалено до друку: 24 лютого 2021 р.

Опубліковано: 2022-02-18

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ Т