№ 3 (2023): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки». Полтава: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2023. № 3. 40 с. 
Засновник: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ухвалено до друку: 20 грудня 2023 р.

Опубліковано: 2023-12-20

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ Т