№ 2-1 (103) (2021): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Опубліковано: 2021-12-13

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО