ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПНИХ КОНТРАКТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАВОК

  • М. Є. Рогоза Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-5654-7385
  • Ф. В. Смірнов Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-1945-098X
Ключові слова: blockchain, смарт-контракт, управління ланцюгом поставок, підприємство, Ethereum, ERC-1155

Анотація

Мета статті полягає у розгляді сучасних методів управління ланцюгом поставок з використанням технології blockchain та смарт-контрактів. Статтю присвячено дослідженню оптимізації витрат в управлінні ланцюгом поставок з використанням смарт-контрактів, що базуються на платформі Ethereum, шляхом інтеграції новітніх стандартів передачі різнотипних контрактів для збереження блоків даних. Методика дослідження. Вирішення поставлених в статті завдань отримано з використанням загальнонаукових і спеціальних методів теоретичного дослідження, таких як: аналіз, систематизація узагальнення, проектний підхід. Результати. Проведено огляд сучасних методологій у сфері управління ланцюгом поставок. Розроблено модель використання технології blockchain в управлінні ланцюгами поставок відповідно до сучасних стандартів. Проведено аналіз доцільності використання різнотипних контрактів, що підтримують обробку різних типів благ у одній транзакції, в моделі управління ланцюгом поставок із залученням сучасних blockchain-платформ, на кшталт Ethereum. Проаналізовано ефективність використання різнотипних контрактів для оптимізації збереження інформації у блоки даних, що розміщуються у ланцюзі блоків з використанням технології blockchain. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано доцільність використання нового стандарту різнотипних контрактів платформи Ethereum – ERC-1155, що підтримує обробку різних типів благ у одній транзакції, в моделі управління ланцюгом поставок для оптимізації витрат. Отримано результати, що демонструють ефективність використання стандарту ERC-1155 в управлінні ланцюгом поставок.

Посилання

Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. ResearchGate. 2008. URL: https://www.researchgate.net/publication/228640975_

Bitcoin_A_Peer-to-Peer_Electronic_Cash_System (дата звернення 20.09.2020).

Agrawal, T. K., Kumar, V., Pal, R., Wang, L., Chen, Y. Blockchain-based framework for supply chain traceability: A case example of textile and clothing industry. Computers & Industrial Engineering. 2021. Vol. 154. DOI: 10.1016/j.cie.2021.107130.

Abeyratne, S., Monfared, R. Blockchain ready manufacturing supply chain using distributed ledger. International Journal of Researchin Engineering and Technology. 2016. Vol. 05 (09). Pp. 1-10. URL: https://ijret.org/volumes/2016v05/i09/IJRET20160509001.pdf.

Karumanchi, M. D., Sheeba, J. I., Devaneyan, S. P. Cloud Based Supply Chain Management System Using Blockchain. 4th International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer Technologies and Optimization Techniques (ICEECCOT 2019). (India, 13-14 December 2019). India: 2019. Pp. 390–395. URL: https://www.researchgate.net/publication/342114954_Cloud_

Based_Supply_Chain_Management_System_Using_Blockchain.

Tan, K. C., Lyman, S. B., Wisner, J. D. Supply chain management a strategic perspective. International Journal of Operations and Production Management. 2002. Vol. 22. No. 6. Pp. 614-631. DOI: 10.1108/01443570210427659.

Marchesi L. Automatic Generation of Blockchain Agri-food Traceability Systems. ArXiv. 2021. URL: https://arxiv.org/pdf/2103.07315.pdf.

Kim H. Towards an Ontology-Driven Blockchain Design for Supply Chain Provenance. ResearchGate. 2016. URL: https://www.researchgate.net/

publication/307122548_Towards_an_Ontology-Driven_Blockchain_Design_for_

Supply_Chain_Provenance. (дата звернення 16.01.2021).

Westerkamp M., Friedhelm, V., Kupper, A. Blockchain-based Supply Chain Traceability: Token Recipes model Manufacturing Processes. ArXiv. 2018. – URL: https://arxiv.org/pdf/1810.09843.pdf (дата звернення 18.01.2021).

Wood G. Ethereum: a secure decentralised generalised transaction ledger. Ethereum project yellow paper. 2020. URL: https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf (дата звернення 21.09.2020).

Internet Speeds By Country 2021 // World Population Review. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/internet-speeds-by-country (дата звернення 22.01.2021).

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/

publication/228640975_Bitcoin_A_Peer-to-Peer_Electronic_Cash_System. (accessed 20 September 2020) [in English].

Agrawal, T. K., Kumar, V., Pal, R., Wang, L., & Chen, Y. (2021). Blockchain-based framework for supply chain traceability: A case example of textile and clothing industry. Computers & Industrial Engineering, 154. Retrieved from DOI: 10.1016/j.cie.2021.107130 [in English].

Abeyratne, S. & Monfared, R. (2016). Blockchain ready manufacturing supply chain using distributed ledger. International Journal of Researchin Engineering and Technology, 05 (09), 1-10. Retrieved from https:// https://ijret.org/volumes/2016v05/i09/IJRET20160509001.pdf [in English].

Karumanchi, M. D., Sheeba, J. I. & Devaneyan, S. P. (2019). Cloud Based Supply Chain Management System Using Blockchain Proceedings from ICEECCOT 2019: 4th International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer Technologies and Optimization Techniques. (pp. 390–395). India: IEEE. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/342114954_Cloud_Based_Supply_Chain_Management_System_Using_Blockchain [in English].

Tan, K.C., Lyman, S.B. & Wisner, J.D. (2002). Supply chain management a strategic perspective. International Journal of Operations and Production Management, 22, 6, 614-631. Retrieved from DOI: 10.1108/01443570210427659 [in English].

Marchesi, L. (2021). Automatic Generation of Blockchain Agri-food Traceability Systems. ArXiv. Retrieved from https://arxiv.org/pdf/2103.07315.pdf [in English].

Kim, H. (2016). Towards an Ontology-Driven Blockchain Design for Supply Chain Provenance. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/307122548_Towards_an_Ontology-Driven_Blockchain_Design_for_Supply_Chain_Provenance (accessed 16 January 2021) [in English].

Westerkamp M., Friedhelm, V. & Kupper, A. (2018). Blockchain-based Supply Chain Traceability: Token Recipes model Manufacturing Processes. ArXiv. Retrieved from https://arxiv.org/pdf/1810.09843.pdf (accessed 18 January 2021) [in English].

Wood, G. (2020). Ethereum: a secure decentralised generalised transaction ledger Ethereum project yellow paper. Retrieved from https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf (accessed 21 September 2020) [in English].

Internet Speeds By Country 2021. [Site World Population Review] Retrieved from https://worldpopulationreview.com/country-rankings/internet-speeds-by-country (accessed 22 January 2021) [in English].

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Рогоза, М. Є., & Смірнов, Ф. В. (2021). ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПНИХ КОНТРАКТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАВОК. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 22-26. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-4