Умови публікації

Вчені-економісти згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, економічна наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Науковий економічний журнал «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з економічних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період військового стану в Україні триває набір статей до 29 липня лише у такі видання з економічних наук:

Інтелект ХХІ
Інфраструктура ринку
Економіка та суспільство
Підприємництво і торгівля
Механiзм регулювання економiки
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки

Інформація про можливість подання статті в журнал «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.