ЗАЛЕЖНІСТЬ АКТИВНОСТІ ЛАКТОБАЦИЛ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРУ В СУБСТРАТІ

  • Н. В. РОГОВА
  • О. В. ВОЛОДЬКО
  • Я. М. БИЧКОВ
Ключові слова: соки, натуральні соки, технологія переробки сировини, консервування, концентровані (згущені), висушені рослинні соки, пігментовані соки, купажовані соки, ферментація

Анотація

Мета статті. Подовжити термін зберігання березового соку і час його переробки, провівши попереднє ферментування березового соку чистими культурами Lactobacillus casеi ssp. аlactosus. Недоліком існуючого способу виробництва березового соку є те, що щойно зібраний березовий сік необхідно одразу направляти на переробку, тому що короткочасне зберігання на протязі не більше 24 годин дозволяється тільки в охолоджених приміщеннях при температурі від 0 до 5°С і відносній вологості повітря не більше 75 %. При порушенні даних умов з’являється помутніння соку, підвищується кислотність і розпочинається спонтанне бродіння соку, яке має відмічені суттєві вади. Вміст цукрів у березовому соку відносно невисокий. Оскільки коливання вмісту цукру у свіжому соку досить значні, було необхідно виявити активність його витрат в процесі бродіння. Методика дослідження. Активність лактобацил, визначали шляхом вимірювання втрат сухих розчинних речовин у соку в процесі бродіння та накопичення титрованих кислот в перерахунку на молочну. Результати. Коливання цукрів в залежності від погодних умов та місця вирощування становлять від 0,5 до 0,9 %. Кінцевим продуктом зброджування цукрів лактобацилами, як вже зазначали, є в основному молочна кислота та інші речовини (оцтова кислота, етиловий спирт, вуглекислий газ, декстрин, манніт) в незначних кількостях. Термін ферментування березового соку до бажаного вмісту молочної кислоти можна корегувати шляхом додавання в нього визначеної кількості цукру. За виведеними рівняннями регресії можна прогнозувати на який день і при якій концентрації в соку буде бажана кислотність. Концентрація титрованих кислот у перерахунку на молочну змінювалась протягом всього періоду бродіння, який відбувався у прямолінійній залежності, що підтверджується коефіцієнтами кореляції Висновки. Для активізації молочнокислого бродіння з незначною кількістю цукру його слід додавати у свіжозібраний березовий сік.

Посилання

1. Rogova N.V. Manufacture technology of fermented birch sap and new combined products based. Actual problemsof the world today : materials of collective monograph. London, 2019. P. 252–267.
2. Рогова Н. В., Кущ Л. І. Раціональні параметри процесу ферментування натуральних соків. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки». 2020. № 1(96). С. 30–38.
3. Rogova N.V. Manufacture technology of fermented birch sap and new combined products based. Actual problems of the world today: Materials of collective monograph / Rogova N.V., Volodko O.V. London, 2019. P. 252–267.
4. Дослідження біологічної активності ферментованого березового соку / Н. В. Рогова, В. В. Кожухар, Л. М. Пилипенко, Я. Б. Паулина. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка «Сучасні напрями технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв». 2006. Вип. 45. С. 371–376.
5. Рогова Н. В. Вплив температури на термін ферментування і прозорість березового соку. Нові технології і обладнання харчових виробництв : міжвуз. наук.-практ. семінар. (19 квіт. 2018 року). Полтава : ПУЕТ , 2018. С. 21‒23.
Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2023-04-04
Як цитувати
РОГОВА, Н. В., ВОЛОДЬКО, О. В., & БИЧКОВ, Я. М. (2023). ЗАЛЕЖНІСТЬ АКТИВНОСТІ ЛАКТОБАЦИЛ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦУКРУ В СУБСТРАТІ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки», (3), 33-37. https://doi.org/10.37734/2518-7171-2022-3-6