ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ НА ВИГИН ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

  • Г. І. ГОЛОДЮК
  • Н. М. ГУРГУЛА
Ключові слова: ізоляція, мох, міцність, сировина, сільськогосподарські відходи, очерет солома

Анотація

Зростання цін на енергоносії в Україні змушує все більше домогосподарств інвестувати в енергозберігаючі будинки, квартири та інші приміщення. Ринок теплоізоляційних матеріалів в Україні продовжує демонструвати позитивні темпи зростання, до основних факторів, які впливатимуть на цей ринок, відносяться: зростання ринку нерухомості, рівень купівельної спроможності, «теплі кредити». Рослинна сировина має низку переваг, таких як доступність, швидке відновлення, низька вартість, екологічність і низька теплопровідність, а також можливість використання як органічних, так і неорганічних зв’язуючих. Об’єкт та предмет дослідження. Основні фізико-механічні властивості (міцність на вигин) теплоізоляційних матеріалів на основі природної сировини. Використані методи дослідження та обладнання, організація досліджень. Аналітичні та експериментальні методи визначення міцності на вигин теплоізоляційного матеріалу; метод порівняння результатів розрахунків міцності на вигин різними методами. Розробка теплоізоляційних матеріалів з використанням рослинної сировини є актуальним завданням сучасного будівельного виробництва. Отримані матеріали відповідають вимогам сталого розвитку, енергоефективності, економічності та екологічності. У статті запропоновано методику систематизації матеріалів на композитній основі з моху та соломи порівняно з однокомпонентним складом та складом суміші моху та очерету. Вона базується на літературних даних і наявних дослідженнях. У ході проведення дослідження використано аналітичні та систематичні методи обробки даних. Основні фізико-механічні властивості теплоізоляційних плит – міцність на вигин, були визначені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-38-95 Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань [2]. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що високі фізико-механічні характеристики теплоізоляційного матеріалу обумовлені утворенням просторової каркасної системи із солом'яних трубок із заповненням порожнечі простором ущільненим мохом, а також дрібної сітчастою мікроструктурою моху та житньої соломи. Визначено можливість значного збільшення міцності на вигин теплоізоляційного матеріалу на композитній основі з моху та соломи порівняно з однокомпонентним складом та складом суміші моху та очерету. Таким чином, середня міцність на вигин композицій з моху та соломи становить 0,26 МПа, що в 1,9 рази більше, ніж у композитної композиції на основі моху та очерету, і в 3,2 рази перевищує значення зразків на однокомпонентній основі.

Посилання

1. Будівельні матеріали та вироби / О.М. Лівінський, та ін. Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Акцент ПП, 2014. 658 с.
2. ДСТУ Б ГОСТ 16381: 2011. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги: [Чинний від 01.12.2012]. К.: Мінрегіон України, 2011. 81 с.
3. ДСТУ Б В.2.7-38-95. Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань (ГОСТ 17171-94). [Чинний від 1996-09-01]. Київ, 1995. 66 с.
4. Дудла І.О., Голодюк Г.І., Гургула Н.М. Дослідження теплоізоляційних матеріалів на основі рослинної сировини на міцність. Товарознавчий вісник. 2022 Вип. 1(15). С 176-183. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-16.
5. Пушкарьовa К.К. Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції. Київ : Асоціація «ВСВБМВ». 2012. 664 с.
6. Якісна Теплоізоляція. Принципи інтегрованого термічного захисту. URL: http://passivehouse-igua.com/passivehouse/passive-house-integrated-thermal-protection/ (дата звернення: 10.02.2023).
7. Interaction of Mineral and Polymer Fibers with Cement Stone and theirEffect on the Physical-Mechanical Properties of Cement Composites / A.A. Plugin T.O. Kostiuk, O.A. Plugin, D.O. Bondarenko,Yu.A. Sukhanova, N.N. Partala // International Journal of Engineering Research in Africa JERA. 2017. Vol. 31. P.59-68.
8. Demina О.І. Interaction of Portland cement hydration products with complex chemical additives containing fiberglass in moisture-proof cement compositions / O.I. Demina, A.A. Plugin, E.B. Dedenyova, D.O. Bondarenko, T.A. Kostuk // Functional Materials, 24, No.3 (2017), p. 415-419.
9. Influence of complex chemical additives on the water resistant silicate materials / O. Hryhorenko, A. Lobanova, I. Kazimagomedov, K. Plakhotnikov. MATEC Web Conf. Published online: 10 July 2017. 116 (2017) Scopus. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601005.
10. Будівельні та теплоізоляційні матеріали навчальний посібник / Т. В. Котова, Н. Е. Погребна. Дніпро: УДУНТ, 2022. 58 с.
Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2023-07-30
Як цитувати
ГОЛОДЮК, Г. І., & ГУРГУЛА, Н. М. (2023). ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ НА ВИГИН ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки», (1), 25-29. https://doi.org/10.37734/2518-7171-2023-1-4