№ 4 (110) (2023): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Опубліковано: 2023-12-07

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО