№ 2 (106) (2022): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Опубліковано: 2023-01-24

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО