№ 1 (97) (2020): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

О. Ю. Бочко, Н. Я. Рожко
ЦІНА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ

В. М. Орлов, А. Д. Петрашевська, Ю. І. Гуйгова, К. Г. Маслова
РОЛЬ ТЕХНОПАРКІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Л. М. Коваль, Н. І. Сарай 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

А. М. Ткаченко, Н. Д. Тиха
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ – НАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ

М. В. Зось-Кіор       
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. Хілуха, М. М. Надейко
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Н. П. Левковець
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ BITCOIN В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА СФЕРИ СЕРВІСУ

В. А. Красномовець, Н. Г. Босецька
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ

Д. О. Гузь, Н. Л. Кусик
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОТОЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Н. В. Михайлова, Н. В. Рогова, С. С. Рибакова
ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

І. О. Дейнега, О. В. Дейнега
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Г. П. Щука, Л. І. Гальків
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН У ТУРИСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ

Опубліковано: 2021-10-27