№ 4 (100) (2020): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. С. Педченко, А. А. Руденко
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Г. В. Смірнова          
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Я. О. Барибіна, Н. І. Дурдикулиєва
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ЦЕНТРАМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ЗГІДНО З КОНЦЕПЦІЄЮ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

М. О. Любимов, О. А. Вихренко, М. С. Лусевич, А. О. Ночовна           
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Й НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

В. Л. Верига
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЗМІН

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

О. В. Карпенко, І. Й. Плікус
ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В КОНТЕКСТІ ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЇ

МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

М. М. Іваннікова, Бодам Сімон Богнет
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ У ПРОСУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

В. М. Трайно
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ

Опубліковано: 2021-10-27