ГУМАНІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ВІЙНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Ключові слова: гуманізація, людиноцентризм, права людини, гуманізація економіки, гуманізаційні цінності, виклики спровокованої росією війни

Анотація

Анотація. Стаття присвячена питанням важливості збереження гуманізаційних цінностей української економіки в час війни та післявоєнний період. Метою наукового рукопису є виокремлення основних гуманізаційних викликів для сучасної економіки та визначення шкоди, яку нанесла людиноорієнтованим цінностям війна, з’ясування можливих шляхів їх збереження і відновлення в умовах війни та післявоєнний період. Методологічною основою наукового дослідження є комплекс загальнонаукових методів, зокрема, історичний, методи аналізу, синтезу, судження та узагальнення. Результати. Наведено приклади порушення російським агресором гуманізаційних здобутків вітчизняної економіки. Запропоновано першочергові кроки, спрямовані на відвернення загрози гуманітарної економічної катастрофи, обумовленої цілескерованим знищенням рашистами української економіки. Акцентовано на необхідності моніторингу злочинів завданих Україні повномасштабним вторгненням росії задля притягнення російської імперії до міжнародної відповідальність та відшкодування нею нанесеної шкоди. Практична значущість результатів дослідження. Визначено базові напрями відтворення вітчизняної економіки й її подальшого орієнтованого на інтереси людини розвитку.

Посилання

Kosovych B. Humanization of the economy of the third millennium: an objective necessity. The economic comparative studies: theory, methodology, practice: International scientific conference (September 24-25, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Р. 27–32.

Kosovych B., Kosovych V. Fields and limits of economic humanism. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej «PNAP» vol. 48. № 5, 2021. P. 103–111.

Косович Б. І. Гуманізація: інтерпретація крізь призму економіки. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. Випуск 61. С. 36–46.

Kosovych V., Kosovych B., Rym O. Socialization of the economy as a component of the anthropocene age: economic and legal dimension. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Collection of scientific works. Vol. 2 № 43. 2022. P. 336–341. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3694.

Refugees from Ukraine recorded across Europe. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine. (дата звернення 22.01.2023).

Майже 5 млн українців втратили роботу через війну. Фінансовий клуб. URL: https://finclub.net/ua.html. (дата звернення 02.02.2023).

В Україні триває зниження зарплат. Коли це припиниться? URL: https://galinfo.com.ua/articles/v_ukraini.html. (дата звернення 20.06.2022).

Зруйновані будинки в Україні - кількість наближається до 7 тисяч. URL: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/.html. (дата звернення 20.06.2022).

Шмигаль Д. Україна несе великі втрати через війну. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy (дата звернення 2.02.2023).

Війна в Україні викличе масовий голод у світі - ООН. Слово і Діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/03/novyna/svit/cherez-vijnu-mezhi-holodnoyi-smerti-vyyavlyatsya-323-mln-osib-oon (дата звернення 21.06.2022).

Росія розпочала гібридну світову війну нового типу, - Еммануель Макрон, УНН. URL: https://www.unn.com.ua/uk. (дата звернення 5.02.2023).

Russia Reaped $1 Billion of Wheat in Occupied Ukraine, NASA Says. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-03/russia-reaped-1-billion-of-wheat-in-occupied-ukraine-nasa-says (дата звернення 2.02.2023).

Резнікова О. Стратегічний аналіз безпекового середовища України. URL: https://niss.gov.ua/news/statti/stratehichnyy-analiz-bezpekovoho-seredovyshcha. (дата звернення 4.02.2023).

Прямі втрати України від руйнувань широкомасштабного вторгнення рф вже становлять 104 млрд доларів - Марчак. URL: https://hromadske.radio/pod casts/shcho-z-ekonomikoiu/priami-vtraty-ukrainy (дата звернення 28.01.2023).

Тільки інвентаризація збитків може зайняти кілька років. URL: https://forbes.ua/inside/tilki-inventarizatsiya-zbitkiv-mozhe-zaynyati-kilka-rokiv-eksministerka-finansiv-nataliya-yaresko (дата звернення 14.01.2023).

Українці за час повномасштабної війни зареєстрували 30 тис. бізнесів, зокрема 26 тис. ФОПів. URL: https://espreso.tv/ukraintsi-za-chas-povnomasshtabnoi-viyni-zareestruvali. (дата звернення 28.01.2023).

Михасюк І., Косович Б. Конкурентні переваги інноваційних продуктів оборонних галузей в умовах збройних конфліктів. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. Випуск 58. С. 51-61. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.58.0.5005

Kosovych, B. (2021) “Humanization of the economy of the third millennium: an objective necessity”. The economic comparative studies: theory, methodology, practice: International scientific conference September 24-25, Kielce, Poland. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, Р. 27–32 [in English].

Kosovych, V. & Kosovych, B. (2021) “Fields and limits of economic humanism”. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej «PNAP». vol. 48. № 5, Р. 103–111 [in English].

Kosovych, B. (2021) “Humanizatsiia: interpretatsiia kriz pryzmu ekonomiky” [Humanization: interpretation through the prism of economics]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna. Lviv : LNU im. Ivana Franka, Vypusk 61. S. 36–46. [in Ukrainian].

Kosovych, V., Kosovych, B. & Rym, O. (2022) “Socialization of the economy as a component of the anthropocene age: economic and legal dimension”. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Collection of scientific works. vol. 2. № 43. P. 336–341. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp. 2.43.2022.3694 [in English].

“Refugees from Ukraine recorded across Europe”. Available at: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (accessed: 22 January 2023) [in English].

“Maizhe 5 mln ukraintsiv vtratyly robotu cherez viinu” [Almost 5 million Ukrainians lost their jobs because of the war]. Finansovyi klub. Available at: https://finclub.net/ua.html. (accessed: 2 February 2023) [in Ukrainian].

“V Ukraini tryvaie znyzhennia zarplat. Koly tse prypynytsia?” [ Wages continue to decrease in Ukraine. When will it stop?]. Available at: https://galinfo.com. ua/articles/v_ukraini.html. (accessed: 20 June 2022) [in Ukrainian].

“Zruinovani budynky v Ukraini - kilkist nablyzhaietsia do 7 tysiach” [Destroyed houses in Ukraine - the number is approaching 7 thousand]. Available at: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/.html. (accessed: 20 June 2022) [in Ukrainian].

Shmyhal, D. (2022) “Ukraina nese velyki vtraty cherez viinu” [Ukraine is suffering great losses due to the war]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy (accessed: 2 February 2023) [in Ukrainian].

“Viina v Ukraini vyklyche masovyi holod u sviti - OON” [The war in Ukraine will cause mass starvation in the world - UN]. Slovo i Dilo. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/03/novyna/svit/cherez-vijnu-mezhi-holodnoyi-smerti-vyyavlyatsya-323-mln-osib-oon (accessed: 21 June 2022) [in Ukrainian].

Makron, E. (2022), “Rosiia rozpochala hibrydnu svitovu viinu novoho typu” [Russia has launched a hybrid world war of a new type]. UNN. Available at: https://www.unn.com.ua/uk. (accessed: 5 February 2023) [in Ukrainian].

“Russia Reaped $1 Billion of Wheat in Occupied Ukraine”, NASA Says. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-03/russia-reaped-1-billion-of-wheat-in-occupied-ukraine-nasa-says (accessed: 2 February 2023) [in English].

Reznikova, O. (2022), “Stratehichnyi analiz bezpekovoho seredovyshcha Ukrainy” [Strategic analysis of the security environment of Ukraine]. Available at:https://niss.gov.ua/news/statti/stratehichnyy-analiz-bezpekovoho-seredovyshcha (accessed: 4 February 2023) [in Ukrainian].

Marchak, О. (2022) “Priami vtraty Ukrainy vid ruinuvan shyrokomasshtabnoho vtorhnennia rf vzhe stanovliat 104 mlrd dolariv” [Direct losses of Ukraine from the destruction of the large-scale invasion of the Russian Federation already amount to 104 billion dollars]. Available at: https://hromadske.radio/podcasts/shcho-z-ekonomikoiu/priami-vtraty (accessed: 28 January 2023) [in Ukrainian].

“Tilky inventaryzatsiia zbytkiv mozhe zainiaty kilka rokiv” [Only the damage inventory can take several years]. Available at: https://forbes.ua/inside/tilki-inventarizatsiya-zbitkiv-mozhe-zaynyati-kilka-rokiv-eksministerka-finansiv-nataliya-yaresko (accessed: 14 January 2023) [in Ukrainian].

“Ukraintsi za chas povnomasshtabnoi viiny zareiestruvaly 30 tys. biznesiv, zokrema 26 tys. FOPiv” [During the full-scale war, Ukrainians registered 30,000 businesses, including 26,000 sole proprietorships]. Available at: https://espreso.tv/ukraintsi-za-chas-povnomasshtabnoi-viyni-zareestruvali. (accessed: 28 January 2023) [in Ukrainian].

Mykhasiuk, I. & Kosovych, B. (2022) “Konkurentni perevahy innovatsiinykh produktiv oboronnykh haluzei v umovakh zbroinykh konfliktiv” [Competitive advantages of innovative products of defense industries in conditions of armed conflicts]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna. Lviv : LNU im. Ivana Franka, Vypusk 58. Р. 51–61. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.58.0.5005 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Косович, Б. (2023). ГУМАНІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ВІЙНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 5-11. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-1