МОНІТОРИНГ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ І ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

  • Т. В. Капліна Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • А. С. Капліна Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Я. М. Тагільцева Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: моніторинг, готельне господарство, колективні засоби розміщення, аналогічні засоби розміщення, готелі, ефективність, потенціал готелів

Анотація

Мета статті полягає у моніторингу стану готельної галузі України і Полтавського регіону, виявлення можливостей відновлення готельного господарства після пандемії 2019–2020 рр. для забезпечення підвищення потенціалу готельних підприємств. Методика дослідження. Реалізація поставленої мети досягається завдяки застосуванню загальнонаукових методів дослідження: аналізу, синтезу, індукції, системного аналізу. Результати. Розроблено етапи дослідження та проведена оцінка їх стану. Проаналізовано зміни, що відбувалися у колективних та аналогічних засобах розміщення протягом 2011–2017 рр. і 2018–2020 рр. (до та під час пандемії). Обгрунтовано ефективність роботи окремих готельних підприємств в Україні і регіоні. Досліджено середньооблікову кількість штатних працівників колективних засобів розміщення готелів й аналогічних засобів розміщення, що мала тенденцію в Україні до зменшення протягом 2011–2017років. Встановлено збільшення доходів від наданих послуг підприємствами протягом досліджуваного періоду. Проведено оцінку показників ринку праці в готельному господарстві Полтавського регіону протягом 2010–2020 років: зменшення середньооблікової кількості штатних працівників; підвищення рівня приймання на роботу і збільшення рівня звільнення працівників. Визначено, що у 2020 році в готельній галузі регіону жінки отримували середньомісячну зарплату на 540 гривень менше від чоловіків. Визначено, що на відміну від існуючих галузей економіки, досягти мети й отримати конкурентні переваги у сфері гостинності можливо лише за умови зниження ризиків і усунення недоліків. Специфіка розвитку готельних підприємств значною мірою пов’язана з розвитком регіонів. Відзначено, що саме Полтавська область належить до перспективних регіонів розвитку туризму і готельного господарства.

Посилання

Kolektyvni zasoby rozmishchennia v Ukraini u 2017 rotsi. O. O. Karmazina is responsible for the issue. Statystychnyi zbirnyk. Kyiv, 2018. 875 s.

Opytuvannia hravtsiv hotelnoho rynku Ukrainy shchodo naslidkiv pandemii COVID 2019. Akademiia hostynnosti № 2–3 (kviten-cherven 2021 r.) s. 19–24.

Kaplina A. S. Rozrobka efektyvnykh system upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva Poltavskoho rehion. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia «Ekonomichni nauky». 2014. № 1 (63). S. 168–173.

Informatsiia pro Poltavsku oblast. Available at: https://polinfo.gov.ua/informatsiini-materialy/pro-poltavsku-oblast (access date: 06.09.2021)

Chyselnist naselennia v Poltavskii oblasti. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/poltavskaya/ (access date: 09.09.2021).

Колективні засоби розміщення в Україні у 2017 році. Відповідальний за випуск О. О. Кармазіна. Статистичний збірник. Київ, 2018. 875 с.

Опитування гравців готельного ринку України щодо наслідків пандемії COVID 2019. Академія гостинності № 2–3 (квітень-червень) 2021 р. С. 19–24.

Капліна А. С. Розробка ефективних систем управління розвитком підприємств готельного господарства Полтавського регіон. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2014. № 1 (63). С. 168–173.

Інформація про Полтавську область. URL: https://polinfo.gov.ua/informatsiini-materialy/pro-poltavsku-oblast (дата звернення: 6.09.2021)

Чисельність населення в Полтавській області. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/poltavskaya/ (дата звернення: 09.09.2021)

Переглядів статті: 198
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Капліна, Т. В., Капліна, А. С., & Тагільцева, Я. М. (2022). МОНІТОРИНГ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ І ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 138-147. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-18