№ 3 (99) (2020): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Л. М. Шимановська-Діанич, О. В. Лозова
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК НАЙБІЛЬША КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Г. М. Сидоренко-Мельник, А. В. Зінченко
ПЕРЕБУДОВА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

І. П. Чайка     
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Д. І. Шибковський, М. Г. Педченко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець, Л. С. Франко, А. О. Опанасюк
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Тимошенко, Є. О. Шкарупа  
ОЦІНКА ВТРАТ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ВІД НАДАННЯ ПІЛЬГ ЗА ПРЯМИМИ ПОДАТКАМИ

МАРКЕТИНГ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Н. І. Яловега, Д. Р. Верезомський
ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОДУКТУ

А. М. Захаренко-Селезньова
ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ГРУПИ ЛОЯЛЬНИХ КЛІЄНТІВ

А. М. Овсієнко
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В КОНКУРЕНТНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Опубліковано: 2021-10-27