ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

  • М.О. Наумова Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • О.О. Наумова Університет економіки та права «КРОК»
Ключові слова: поведінка споживачів, стандартизація поведінки споживачів, маркетингові стратегії, Covid-19, відповідальне споживання

Анотація

Анотація. Метою дослідження є аналіз формування компаніями поведінки споживачів у глобальному вимірі та виявлення тенденцій їх розвитку. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою методів індукції, дедукції, узагальнення та методів системного аналізу. Результати. У статті проаналізовано елементи маркетингових стратегій в умовах глобалізації споживання. Теоретичні дослідження продемонстрували, що до них відносять різноманітність, новизну та доступність товару. Конвергентний ефект глобалізації дозволив компаніям реалізувати для споживачів стандартизовану поведінку, яка полягає в схожості в них бажань та потреб, цінностей, смаків, вподобань та стилю життя. Виявлено, що маркетингова стратегія стандартизації поведінки споживання брендів є чутливою до нерівності доходів споживачів. Негативні явища у світовій економіці, що виникли внаслідок пандемії Covid-19, значно вплинули на зміну поведінки споживачів у бік розвитку відповідального та екологічного споживання. Практична значущість результатів дослідження. Виявлено, що одним із сучасних трендів глобалізації споживання є те, що для споживачів дедалі менш важливою стає інформація про країну-виробника, коли вони роблять вибір на користь того чи іншого бренду товару.

Посилання

Dubuisson-Quellier S. How does affluent consumption come to consumers? A research agenda for exploring the foundations and lock-ins of affluent consumption. Consumption and Society. 2022. № 1(1). Р. 31–50.

Liu H., Schoefer K., Fastoso F., Tzemou E. Perceived brand globalness/localness: A systematic review of the literature and directions for further research. Journal of International Marketing. 2021. № 29(1). Р. 77–94.

Mandler T. Beyond reach: an extended model of global brand effects. International Marketing Review. 2019. Vol. 36(5). Р. 647–674.

Carbone F. Tourism destination management post COVID-19 pandemic: a new humanism for a human-centred tourism (tourism 5.0). Turismo Mundial, Crise Sanitária e Futuro. 2020. Р. 43–55.

Travel, Tourism & Hospitality. URL: https://www.statista.com/statistics/1186201/hotel-and-resort-industry-market-size-global/ (дата звернення: 06.02.2023).

Hotel industry statistics by consumer preferences. URL: https://www.zippia.com/advice/hotel-industry-statistics/ (дата звернення: 06.02.2023).

Adarov A., Guénette J. D., Ohnsorge F. Another legacy of the COVID-19 pandemic: Income divergence. Journal of Policy Modeling. 2022. № 44(4). Р. 842–854.

Global economic prospects, June 2022. The World Bank : official site. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (дата звернення: 04.02.2023).

Quality of life index. Numbeo : website. URL: https://www.numbeo.com/cost-of-living/ (дата звернення: 03.02.2023).

How high street clothes were made by children in Myanmar for 13p an hour. The Guardian : official site. URL: https://www.theguardian.com/world/2017/feb/05/child-labour-myanmar-high-street-brands (дата звернення: 01.02.2023).

Dubuisson-Quellier, S. (2022). How does affluent consumption come to consumers? A research agenda for exploring the foundations and lock-ins of affluent consumption. Consumption and Society, 1(1), р. 31–50.

Liu, H., Schoefer, K., Fastoso, F., & Tzemou, E. (2021). Perceived brand globalness/localness: A systematic review of the literature and directions for further research. Journal of International Marketing, 29(1), р. 77–94.

Mandler, T. (2019). Beyond reach: an extended model of global brand effects. International Marketing Review, 36(5), р. 647–674.

Carbone, F. (2020). Tourism destination management post COVID-19 pandemic: a new humanism for a human-centred tourism (tourism 5.0). Turismo Mundial, Crise Sanitária e Futuro, р. 43–55.

Travel, Tourism & Hospitality. Available athttps://www.statista.com/statistics/1186201/hotel-and-resort-industry-market-size-global/ (accessed 06 February 2023).

Hotel industry statistics by consumer preferences. Retrieved from https://www.zippia.com/advice/hotel-industry-statistics/ (accessed 06 February 2023).

Adarov, A., Guénette, J. D., & Ohnsorge, F. (2022). Another legacy of the COVID-19 pandemic: Income divergence. Journal of Policy Modeling, 44(4), р 842–854.

Global economic prospects (June 2022). The World Bank. Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (accessed 04 February 2023).

Quality of life index. Numbeo. Available at: https://www.numbeo.com/cost-of-living/ (accessed 03 February 2023).

How high street clothes were made by children in Myanmar for 13p an hour (05/02/2017). The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/world/2017/feb/05/child-labour-myanmar-high-street-brands (accessed 01 February 2023).

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Наумова, М., & Наумова, О. (2023). ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 70-74. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-10