СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

  • А. М. Соколова Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • О. В. Гасій Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • О. В. Тимошенко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Н. С. Педченко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: страхування, інновація, цифрова трансформація, діджиталізація, цифрові технології, InsurTech, Smart City, страхова компанія

Анотація

Системні проблеми на страховому ринку України, сформовані десятиліттями, викликані слабкими фінансовими можливостями страхових компаній та їх неготовністю до впровадження інновацій. Цифрова трансформація набирає обертів і поширюється на всі сфери економіки, включаючи бізнес-модель страхового ринку. З одного боку, це надає широкий спектр можливостей для розвитку, проте, з іншого боку, створює нові виклики для бізнесу. Поява нових ризиків, зокрема пандемія, викликана вірусом COVID-19, призвели до зростання потреб споживачів у страхових послугах, в тому числі через мережу Інтернет. Враховуючи вищевикладене, метою статті є підвищення ефективності страхового ринку України на основі впровадження цифрових технологій. Методика дослідження. Під час дослідження використані методи табличного та графічного представлення результатів дослідження, логічне узагальнення, порівняльний аналіз та системний підхід (який враховує динамічну функціональну залежність між станом цілого та балансом його складових елементів), динамічний аналіз, логічне, теоретичне (концептуальне) узагальнення. Результати. Досліджуючи поняття «діджиталізація», «цифрова економіка» та «цифровізація» авторами запропоновано власне трактування цифровізації. Оцінюються тенденції розвитку страхового ринку України з метою виявлення готовності страхових компаній до впровадження InsurTech. Систематизовано та проаналізовано приклади основних інноваційних страхових технологій та продуктів світового страхового ринку (наприклад, телематика, штучний інтелект, хмарні обчислення). Визначено ступінь проникнення InsurTech на страховий ринок України. Надано рекомендації щодо впровадження цифрових технологій (Smart City, VAS – Студія візуального аналізу) у діяльність страхових компаній України. Практична значущість результатів дослідження. Впровадження цифрових технологій на страхового ринку дозволить підвищити його ефективність за рахунок удосконалення діяльності страхових компаній України, покращення якості надання ними страхових послуг та забезпечення розвитку фінансової інклюзії.

Посилання

Brennen, J. S. & Kreiss, D. (2016), «Digitalization», in Jensen, K. B., Rothenbuhler, E. W., Pooley, J. D. and Craig, R. T. (Eds), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Wiley-Blackwell, Chichester, pp. 556–566.

Choon, Y. T., Schulte P., & Chuen D. LEE K. (2017) Chapter 11-InsurTech and FinTech: Banking and Insurance Enablement. Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, Volume 1: Cryptocurrency, FinTech, InsurTech, and Regulation Edited by: David Lee Kuo Chuen and Robert Deng Elsevier Inc. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810441-5.00011-7

Demchyshak, N., Hlutkovskyy, M. (2020) Development of digital economy in Ukraine: conceptual bases, priorities and role of innovations. Innovative economy, 5–6 [84], 43–48. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.6

DigitalMCkinsey: Digital disruption in insurance: Cutting through the noise (2017). Available at: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/digital-disruption-in-insurance.ashx

Doxee. Digital transformation of business processes: 4 benefits, (2020) June 4. Available at: https://www.doxee.com/blog/technology/digital-transformation-of-business-processes-4-benefits/

Eckert, C., & Osterrieder, K. (2020) How digitalization affects insurance companies: overview and use cases of digital technologies. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft. DOI: https://doi.org/10.1007/s12297- 020-00475-9

Economic truth. Insurance business with a taste of IT: what can be insured online (2019). Available at: https://www.epravda.com.ua/projects/fintech/2019/04/23/647105/

Evergreen Insurance Bot (2020). Available at: https://evergreens.com.ua/ua/box-products/insurance-bot.html.

Farkas S., Lopez O., & Maud Th. (2021) Cyber claim analysis using Generalized Pareto regression trees with applications to insurance. Insurance: Mathematics and Economics. Vol. 98, May, 92–105. DOI: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2021.02.009

FinTech Global. Global InsurTech funding set a new record in 2020 led by large deals in the United States. (2021, a) February 3. Available at: https://member.fintech.global/2021/02/03/global-insurtech-funding-set-a-new-record-in-2020-led-by-large-deals-in-the-united-states

FinTech Global. Global CyberTech funding set a new record last year amid escalating cyber threats brought by the pandemic (2021, b) March 24. Available at: https://member.fintech.global/2021/02/03/global-insurtech-funding-set-a-new-record-in-2020-led-by-large-deals-in-the-united-states

Gubar, О. (2018) The influence of digital economy on the Ukrainian insurance services market: current state and prospects for development. Financial services, 1. Available at: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/220

Gudz, О. (2018) Digital economy: changing values and guidelines enterprise management. Economics. Management. Business, 2(24), 4–12. Available at: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1878

Hromadske Int (2019) Smart city. We tell you what a «smart city» is and how dangerous it is. Available at: https://hromadske.ua/posts/liho-z-rozumu-rozpovidayemo-sho-take-smart-city-ta-chim-vono-nebezpechne

IBA Group: The development of the IBA Group automates the insurance business and protects insurance companies from unscrupulous customers (2021). Available at: https://ua.ibagroupit.com/news/vas-strahovi-kompanii-24-02-21/

Information Technology, Gartner Glossary. Digitization. Available at: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitization#:~:text=Digitization%20is%20the%20process%20of,changes%20to%20the%20process%20itself (accessed May 1, 2021).

Innolytics. What is digitalization? (2020) https://innolytics-innovation.com/what-is-digitalization/

Kaigorodova, G., Mustafina, A., Pyrkova, G., Vyukov, M., & Davletshina, L. (2020) Cyber Risks for Insurance Company. Advances in Intelligent Systems and Computing, 908, 669–677.DOI: https://doi.org/10.1007/978-3- 030-11367-4_64

Kancevičienė, N. (2019) Insurance, Smart Information Systems and Ethics: A Case Study. The ORBIT Journal, Vol. 2, Issue 2, 1–27. DOI: https://doi.org/10.29297/orbit.v2i2.106

Kar Arpan Kumar, & Navin L. (2021) Diffusion of blockchain in insurance industry: An analysis through the review of academic and trade literature. Telematics and Informatics. Vol. 58, May. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101532

Karcheva, G., Ogorodnya, D., & Openko, V. (2017) Digital economy and its impact on the development of national and international economy. Financial space, 3(27), 13–21. Available at: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/523/521

КО: IT for business: DeNovo helped UNICA insurance company to transfer IT processes to the cloud (2013). Available at: https://ko.com.ua/de_novo_pomogla_sk_unika_perevesti_it-processy_v_oblaka_81289

Kolot, A., & Herasymenko O. (2020) Digital transformation and new business models as determinants of formation of the economy of nontypical employment. Social and labour relations: theory and practice, 10(1), 33–54. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/slrtp.10(1).2020.06

Kraus, N., Holoborod’ko, О., & Kraus, К. (2018) Digital economy: trends and prospects of avant-garde development. Efficient economy, 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047

MIND: «Smart protection»: how to save on car insurance (2019). Available at: https://mind.ua/publications/20192669-rozumnij-zahist-yak-zaoshchaditi-na-strahuvanni-avtomobilya

Mishchenko, S., Naumenkova, S., Mishchenko, V., & Dorofeiev, D. (2021). Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovations, 18 (1), 190–202. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.16

Motor (transport) insurance bureau of Ukraine. More than 1 million electronic CCLIVO contracts have been concluded in Ukraine. (2019). Available at: http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/155259/

Müller, F., Jaeger, D., & Hanewinkel, M. (2019) Digitization in wood supply – A review on how Industry 4.0 will change the forest value chain. Computers and Electronics in Agriculture, 162, 206–218. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.04.002

National Bank of Ukraine: Official Internet – Representation. Available at: https://bank.gov.ua/

National Commission for State Regulation of Financial Services Markets: Official Internet – Representation. Available at: https://www.nfp.gov.ua/

Nochta, T., Badstuber, N., & Noura, W. (2019) On the Governance of City Digital Twins-Insights from the Cambridge Case Study. DOI: https://doi.org/10.17863/CAM.41083

Osterrieder, P., Budde, L., & Friedli, T. (2020) The smart factory as a key construct of industry 4.0: a systematic literature review International Journal of Production Economics, Elsevier, vol. 221(C). Available at: https://www.mcmaster.ca/sept/learninghub/AMI4/pdfs/Smart-Factory-and-industry4-literature-review.pdf

Parida, V. (2018) Digitalization. Addressingsocietal challenges, 23–38. Available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1191622/FULLTEXT02.pdf

Pettersson, D., Lilliesköld, J., Händel, P., & Agerman, J. (2019) Usage-Based Auto Insurance on the Swedish Market: A Case Study. 2019 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET). Portland, OR, USA. DOI: https://doi.org/10.23919/PICMET.2019.8893870

Pikus, R., Prykaziuk, N. & Balytska, M. (2018) Financial sustainability management of the insurance company: case of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 15(4), 219–228. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.18

Poltava Smart City (2020). Available at: https://smartcity.pl.ua/

Pütz F., Murphy, F., Mullins, M., & O'Malley L. (2019) Connected automated vehicles and insurance: Analysing future market-structure from a business ecosystem perspective. Technology in Society, Vol. 59, November. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techso.2019.101182

Shubenko, I. (2020) Trends in digitalization in the Ukrainian insurance market. Business Inform, 2, 273–279. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-273-279

Statista: Average cost per data breach in the United States 2006-2020 (2021, a). Available at: https://www.statista.com/statistics/273575/average-organizational-cost-incurred-by-a-data-breach/

Statista: Estimated value of cyber insurance premiums written worldwide from 2014 to 2020 (2021, b). Available at: https://www.statista.com/statistics/533314/estimated-cyber-insurance-premiums/

Stroup, J. (2017) Industry 4.0 A Brief History – YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JCswJIdVoXk, (accessed April 20, 2021)

TelematicsWire: Cyber Security, Digital Twin and Trusted Mobility – By SecureThings (2020). Available at: https://www.telematicswire.net/cyber-security-digital-twin-and-trusted-mobility-by-securethings/

Thenmozhi, M., Dhanalakshmi, R., Geetha, S., & Valli, R. (2021) Implementing blockchain technologies for health insurance claim processing in hospitals. Materialstoday: PROCEEDINGS, March. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.02.776

Tretiak, D. & Paruba, Y. (2019) Innovative technologies in car insurance. Investments: practice and experience, 1, 30–36. Available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6458&i=4

Unruh, G. & Kiron, D. (2017) Digital transformation on purpose. MIT Sloan Management Review, November 6. Available at: https://sloanreview.mit.edu/article/digital-transformation-on-purpose/ (accessed May 7, 2021).

VAS: Usage scenarios (2021). Available at: https://vasanalytics.com/use-case/

Verkhovna Rada of Ukraine (2018) On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Соколова, А. М., Гасій, О. В., Тимошенко, О. В., & Педченко, Н. С. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 47-60. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-7