Antoci, N. «FOREIGN INVESTMENT - A WAY OF ECONOMIC RECOVERY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», вип. 2-1 (103), Лютий 2021, с. 72-75, doi:10.37734/2409-6873-2021-2-12.