Лігоненко, Л. О. «СВІТОВІ ТРЕНДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЦИФРОВИХ НАВИЧОК». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», вип. 2-1 (103), Лютий 2021, с. 56-64, doi:10.37734/2409-6873-2021-2-10.