Малиш, І. А. «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», вип. 1 (102), Лютий 2021, с. 21-28, doi:10.37734/2409-6873-2021-1-3.