Спаський, І. Д. «ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», вип. 1 (102), Лютий 2021, с. 7-11, doi:10.37734/2409-6873-2021-1-1.