Астахова, І. «МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», вип. 1 (107), Березень 2023, с. 65-69, doi:10.37734/2409-6873-2023-1-9.