Лігоненко, Л. О. (2021) «СВІТОВІ ТРЕНДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЦИФРОВИХ НАВИЧОК», Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), с. 56-64. doi: 10.37734/2409-6873-2021-2-10.