Малахова, Ю. А. і Мироненко, Д. А. (2021) «КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ», Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), с. 69-73. doi: 10.37734/2409-6873-2021-1-9.