Малиш, І. А. (2021) «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ», Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), с. 21-28. doi: 10.37734/2409-6873-2021-1-3.