Астахова, І. (2023) «МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ», Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), с. 65-69. doi: 10.37734/2409-6873-2023-1-9.