Спаський, І. Д. 2021. «ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», вип. 1 (102) (Лютий), 7-11. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-1.