Астахова, І.Е. 2023. «МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», вип. 1 (107) (Березень), 65-69. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-9.