Antoci, N. (2021). FOREIGN INVESTMENT - A WAY OF ECONOMIC RECOVERY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 72-75. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-12