Малахова, Ю. А., & Мироненко, Д. А. (2021). КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 69-73. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-9