Спаський, І. Д. (2021). ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 7-11. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-1