Астахова, І. (2023). МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 65-69. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-9